• Πλατφόρμα Γαλάζιας Ανάπτυξης

Νησιωτική Επιχειρηματικότητα – Γαλάζια Οικονομία – Πιλοτική Εφαρμογή


  • Έξυπνα Λιμάνια

Ναυτιλία – Ακτοπλοΐα – Πιλοτική Εφαρμογή


  • Διάβρωση Ακτών λόγω ανθρώπινης παρέμβασης

Άστοχες επιλογές θέσης αλιευτικών καταφυγίων, λιμανιών, τεχνικών έργων


  • Καταγραφή Αναγκών και Προτάσεων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής & του Κέντρου Αριστείας Γαλάζιας Ανάπτυξης

Τρέχοντα θέματα – Συνεργασία