Πρόεδρος

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος (Πρύτανης)

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Νικόλαος Βούλγαρης (Αντιπρύτανης)


Μέλη
 • Αθανασίου Γαρυφαλλιά, καθηγήτρια Νομικής Σχολής (Ναυτικό Δίκαιο)
 • Αλεξάκης Παναγιώτης καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Αλωνιστιώτη Αθανασία, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Δασενάκης Εμμανουήλ, καθηγητής Τμήματος Χημείας (Θαλάσσια Ρύπανση, Ωκεανογραφία)
 • Ιωάννου Ευσταθία, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής (Φυσικά Προϊόντα θαλάσσιας προέλευσης)
 • Καινούργιος Δημήτριος, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,
 • Παπαδάτος Γιάννης, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Παρμακέλης Αριστείδης, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Βιολογίας (Βιολογία)
 • Πούλος Σεραφείμ, καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία και Φυσική Γεωγραφία)
 • Σαράντης Σοφιανός, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Φυσικής (Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία)
 • Τριάντης Κωνσταντίνος, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Βιολογίας (Βιολογία, Διαχείριση Υδατικών Πόρων)